C112 Pìobaireachd Piping – under 19 Pìobaireachd

C112 Pìobaireachd Piping – under 19 Pìobaireachd

1st – Hamish Drennan, Dingwall Academy

2nd – Calum Dunbar, Inverness

3rd – Kyle Cameron, Rosemarkie