C48 Còmhradh Conversation – aged 8

C48 Còmhradh Conversation – aged 8

1st – Hannah Robertson, Bun-sgoil Cnoc na Creige

2nd -Niamh Robertson, Bun-sgoil Cnoc na Creige

3rd – Aoibhe Nì Dhubhurthuile, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis