C74 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Boys 13 to 15 Fluent

C74 Seinn Aon-Ghuthach Vocal Solo – Boys 13 to 15 Fluent

1st – Finlay MacLennan, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis